Schoolreglement

Het schoolreglement is de eerste keer door het schoolbestuur, de gemeente Ravels, in de gemeenteraad van 29 juni 1998 goedgekeurd en is voor alle gemeentescholen van de gemeente Ravels hetzelfde. De laatste wijzigingen werden in juni 2019 aangebracht en goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 juli 2019.

Het schoolreglement bestaat uit drie delen:

  • Het schoolreglement zelf
  • De leefregels: hierin worden de schooleigen leefregels opgesomd

Downloads

Momenteel worden onze leefregels en infobrochure in een nieuw jasje gestoken, inhoudelijk aangepast aan de schoolvisie en de nieuwe wetgevingen. Tegen de start van het schooljaar zullen zij hier terug te vinden zijn.

Infobrochure