Visie

Waarden in de kijker

Met het ontwikkelen van een doelgerichte visie is het de bedoeling dieper te graven dan het topje van de ijsberg. Je gaat als team samen op zoek naar die stevige basis waarop de ijsberg gebouwd wordt.

Wat zijn onze waarden en opvattingen over wat goed onderwijs betekent?
Waar willen wij als school voor staan?

Uiteindelijk moeten we de verschillende opvattingen binnen een team kunnen bundelen tot een gezamenlijk gedragen visie over wat goed onderwijs voor de leerlingen van De Verrekijker & Klimop zou moeten zijn.

Precies aan dit proces zijn we in september 2014 met het hele team begonnen. Zowel tijdens pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen of zelfs tijdens extra momentjes werden leerkrachten dit jaar uitgedaagd met elkaar in discussie te gaan over wat goed onderwijs betekent. Stellingen werden gevolgd of weerlegd, waarden werden kritisch onder de loep genomen, …

Downloads