Kijkdagen en infoavonden

Start van het nieuwe schooljaar 2021 – 2022

Alle infoavonden gaan door in de eigen klas. Er zal geen algemene infoavond door de directeur plaatsvinden. Met corona indachtig, zullen wij al erg blij zijn als de gewone infoavonden per klas kunnen doorgaan.

 • Donderdag 26 augustus 2021 van 18u – 19u: kijkdag voor alle kleuters en 1ste leerjaar
 • Donderdag 2 september 2021 om 18.30u: infoavond 3KA, 3KK, 3KAN
 • Donderdag 2 september 2021 om 19.30u: infoavond 1KM, 1KMV, 2KI, 2KM
 • Maandag 6 september 2021 om 18.30u : infoavond 1I, 1SI, 2CD, 2H
 • Maandag 6 september 2021 om 19.30u: infoavond 3B, 3K, 4E, 4EV
 • Dinsdag 7 september 2021 om 19.00u: infoavond 5H, 5E, 6H en info zeeklassen

Onthaalmomenten nieuwe instappers 2021 – 2022

De onthaalmomenten voor nieuwe kleuters gaan steeds door in de klas van juf Mandy of juf Marjolein. De nieuwe instappers en hun ouders krijgen dan de kans om de sfeer in de kleuterklas al eens op te snuiven steeds van 11.00 u tot 11.45 u.

 • Woensdag 27 oktober 2021: voor de kleuters die starten na de herfstvakantie
 • Woensdag 22 december 2021: voor de kleuters die starten na de kerstvakantie
 • Woensdag 26 januari 2022: voor de kleuters die starten op 1 februari
 • Woensdag 23 februari 2022: voor de kleuters die starten na de krokusvakantie
 • Woensdag 30 maart 2022: voor de kleuters die starten na de paasvakantie
 • Woensdag 25 mei 2022: voor de kleuters die starten na Hemelvaart

Info-avonden voor nieuwe instappers 2021-2022

De info-avonden gaan door in de speelzaal van de kleuterschool. De avond bestaat uit een algemeen gedeelte door de directie en een gedeelte door de kleuterjuffen zelf.

Vanaf 19.45 u is er eerst nog de mogelijkheid om de klasjes te bekijken. De info-avond zelf start om 20.00 u in de speelzaal.

 • Donderdag 23 september 2021 om 19.45 u: voor de kleuters die starten na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari of na de krokusvakantie
 • Donderdag 17 maart 2022 om 19.45 u: voor de kleuters die starten na de paasvakantie, na Hemelvaart of op 1 september

Op deze avond kan je ook jouw kindje inschrijven. Om dit vlot te laten verlopen is het handig dat je de ID-kaart of een uittreksel uit het geboorteregister of een ander officieel document van jouw kind meebrengt.