Uitnodiging Kennismakingsavond 25 april ’24

Beste ouders,

Kleuters mogen voor het eerst naar de kleuterschool komen op één van de instapdagen die door het ministerie van onderwijs werden vastgelegd, nadat ze eerst 2,5 jaar zijn geworden.                                                                    

Omdat we het heel belangrijk vinden dat de ouders goed geïnformeerd worden over de werking van de school en de klas, willen we u graag vooraf uitnodigen op de kennismakingsavond.

Deze avond wordt georganiseerd op donderdag 25 april 2024 voor de ouders van de kleuters die instappen op:

  • Maandag 13 mei 2024 (na Hemelvaart)
  • Maandag 2 september 2024 (na de zomervakantie)
  • Maandag 4 november 2024 (na de herfstvakantie)
  • Maandag 6 januari 2025 (na de Kerstvakantie)

Wat staat er op het programma:

  • Van 19.45u. tot 20.00u. onthaal in de kleuterschool
  • Om 20.00u woordje van de directeur over de school met aansluitend een woordje van de ouderraad
  • De kleuterleidsters geven uitleg over de werking in de kleuterschool

Gedurende de hele avond krijgt u de kans om vragen te stellen.  Het is tijdens deze avond ook mogelijk uw kind reeds in te schrijven.  Breng hiervoor de Kids-ID, isi+-kaart of paspoort van uw kind én de rijksregisternummers van de ouders mee.

We trachten af te sluiten omstreeks 22.00u.

Beste ouders, één van de pijlers waarop de werking van de school steunt is een goed contact met de ouders. We stellen het dan ook ten zeerste op prijs indien jullie op deze kennismakingsavond aanwezig zijn.

P.S. Voor meer informatie kan je altijd terecht op bovenstaand nummer tijdens de schooluren of via directie@de-verrekijker.be.

Vriendelijke groeten,

Mandy Van Hees, Zoë Marien, Inès Nooyens, kleuterjuffen

Charlotte Wils, directeur