Uitnodiging Kennismakingsavond

Beste ouders,

Kleuters mogen voor het eerst naar de kleuterschool komen op één van de instapdagen die door het ministerie van onderwijs werden vastgelegd, nadat ze eerst 2,5 jaar zijn geworden.                                                

Omdat we het heel belangrijk vinden dat de ouders goed geïnformeerd worden over de werking van de school en de klas, willen we u graag vooraf uitnodigen op de kennismakingsavond.

Deze avond wordt georganiseerd op donderdag 9 maart 2023 voor de ouders van de kleuters die instappen op:

  • Maandag 17 april 2023 (na de Paasvakantie)
  • Maandag 22 mei 2023 (na Hemelvaart)
  • Vrijdag 1 september 2023 (na de Zomervakantie)

Wat staat er op het programma:

  • Van 19.45u. tot 20.00u. onthaal in de kleuterschool
  • Om 20.00u woordje van de directeur over de school met aansluitend een woordje van de ouderraad
  • De kleuterleidsters geven uitleg over de werking in de kleuterschool

Gedurende de hele avond krijgt u de kans om vragen te stellen.  Het is tijdens deze avond ook mogelijk uw kind reeds in te schrijven.  Breng hiervoor de Kids-ID, isi+-kaart of paspoort van uw kind mee.

We trachten af te sluiten omstreeks 22.00u.

Beste ouders, één van de pijlers waarop de werking van de school steunt is een goed contact met de ouders. We stellen het dan ook ten zeerste op prijs indien jullie op deze kennismakingsavond aanwezig zijn.

P.S. Voor meer informatie kan je altijd terecht op bovenstaand nummer tijdens de schooluren of via directie@de-verrekijker.be.

Vriendelijke groeten,

Mandy Van Hees, Inès Noyens en Marjolein Meeusen, kleuterjuffen

Charlotte Wils, directeur