Reservatieperiodes Kinderopvang ’t Warreltje Ravels

Vooraleer je je kind kan inschrijving voor opvang tijdens de schoolvakanties moet je kind geregistreerd zijn.
Contacteer hiervoor de verantwoordelijke:
• op het nummer 014 65 53 96 of 014 67 94 54
• stuur een mail naar bko.ravels@samenferm.be
• maak een afspraak op het kantoor in ’t Warreltje, Eykantpad 4 te Ravels
Heb je hulp nodig bij de online reservatie? Neem dan contact op met de verantwoordelijke.

OPGELET!
Je kan niet kosteloos annuleren tijdens schoolvakanties. Alle gereserveerde opvang wordt aangerekend
zoals hij werd toegekend. Enkel wanneer je kind ziek is, je de opvang hebt verwittigd en je bezorgt ons een
doktersattest binnen de 5 werkdagen, rekenen wij deze dag niet aan.


KROKUS: 20 februari tot en met 24 februari
start online reservaties op woensdag 1 februari 2023 om 19 uur
In deze vakantie zijn alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar, die wonen of naar school gaan in Ravels,
welkom.


PASEN: 3 april tot en met 7 april en 11 april tot en met 14 april
start online reservaties op woensdag 15 maart 2023 om 19 uur
In deze vakantie zijn alle kinderen van 2,5 tot en met de 3de kleuterklas, die wonen of naar school gaan in
Ravels, welkom. De lagere schoolkinderen kunnen terecht bij Speelplein Wirrel Warrel. Wij voorzien
vooropvang van 7.00 uur tot 7.30 uur en naopvang van 17.30 uur tot 18.00 uur. Voor deze voor- en
naopvang moeten de kinderen ook geregistreerd zijn bij Ferm Kinderopvang. Inschrijven voor deze vooren naopvang is niet nodig. Opgelet! De opvang is gesloten op maandag 10 april omwille van een feestdag.


ZOMER: 3 juli tot en met 31 augustus
start online reservaties op vrijdag 2 juni 2023 om 19 uur
In deze vakantie zijn alle kinderen van 2,5 tot en met de 3de kleuterklas, die wonen of naar school gaan in
Ravels, welkom. De lagere schoolkinderen kunnen terecht bij Speelplein Wirrel Warrel. Wij voorzien
vooropvang van 7.00 uur tot 7.30 uur en naopvang van 17.30 uur tot 18.00 uur. Voor deze voor- en
naopvang moeten de kinderen ook geregistreerd zijn bij Ferm Kinderopvang. Inschrijven voor deze vooren naopvang is niet nodig. Opgelet! De opvang is gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus omwille van
een feestdag.


HERFST: 30 oktober tot en met 3 november
start online reservaties op woensdag 11 oktober 2023 om 19 uur
In deze vakantie zijn alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar, die wonen of naar school gaan in Ravels,
welkom. Opgelet! De opvang is gesloten op 1 november omwille van een feestdag.


KERST: 25 december tot en met 29 december en 1 januari tot en met 5 januari
Opgelet! Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten.


Wij sluiten op wettelijke feestdagen
en maken soms de brug.
Ook op 11 juli zijn wij gesloten.
In 2023 zijn dat volgende dagen:

 • 10/4: Paasmaandag
 • 1/5: Dag van de Arbeid
 • 18/5: O.H. Hemelvaart
 • 19/5: Brugdag
 • 29/5: Pinkstermaandag
 • 11/7: Vlaamse feestdag
 • 21/7: Nationale feestdag
 • 15/8: OLV Hemelvaart
 • 1/11: Allerheiligen
 • 11/11: Wapenstilstand
 • 25/12: Kerstmis