Ferm kinderopvang: Herfstvakantie

Ferm Kinderopvang organiseert, in opdracht van het gemeentebestuur, buitenschoolse
opvang op woensdagmiddag en tijdens de herfst- en krokusvakantie voor alle kinderen van
2,5 tot 12 jaar. Tijdens de paas- en zomervakantie vangen wij enkel kleuters op. Kinderen
die wonen of schoollopen in de gemeente Ravels kunnen bij ons terecht. Je kan ons vinden
op volgend adres: Eykantpad 4 – bus 3 te Weelde


Indien je meer informatie wenst over onze werking kan je contact opnemen met Lut Kennis,
bij voorkeur via volgend e-mailadres: bko.ravels@samenferm.be.
Op woensdagmiddag kan je terecht op volgend telefoonnummer: 014/65 53 96.