Kennismakingsavond voor de ouders van nieuwe instappers

Beste ouders,

Kleuters mogen voor het eerst naar de kleuterschool komen op één van de instapdagen die door het ministerie van onderwijs werden vastgelegd, nadat ze eerst 2,5 jaar zijn geworden.   

Omdat we het heel belangrijk vinden dat de ouders goed geïnformeerd worden over de werking van de school en de klas, willen we u graag vooraf uitnodigen op deze kennismakingsavond.

Deze avond wordt georganiseerd op donderdag 23 september 2021 voor de ouders van de kleuters die instappen op:

  • Maandag 10 januari 2022  (na de kerstvakantie)
  • Dinsdag 1 februari 2022
  • Maandag 7 maart 2022 (na de krokusvakantie)

en op donderdag 17 maart 2022 voor de ouders van de kleuters die instappen op:

  • dinsdag 19 april 2022 (na de paasvakantie)
  • maandag 30 mei 2022 (na Hemelvaart)
  • donderdag 1 september 2022 (na de grote vakantie)

Wat staat er op het programma:

  • Van 19.45u. tot 20.00u. onthaal in de kleuterschool
  • Om 20.00u. woordje van de directeur over de school met aansluitend een woordje van de ouderraad
  • De kleuterleidsters geven uitleg over de werking in de kleuterschool

Gedurende de hele avond krijgt u de kans om vragen te stellen.  Het is tijdens deze avond ook mogelijk uw kind reeds in te schrijven.  Breng hiervoor de Kids-ID, isi+-kaart of paspoort van uw kind mee.

We trachten af te sluiten omstreeks 22.00u.

Omwille van Corona kunnen we slechts 1 ouder per kind ontvangen. Gelieve bij binnenkomst de handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen.

Beste ouders, één van de pijlers waarop de werking van de school steunt is een goed contact met de ouders. We stellen het dan ook ten zeerste op prijs indien jullie op deze kennismakingsavond aanwezig zijn.

P.S. Voor meer informatie kan je altijd terecht op bovenstaand nummer tijdens de kantooruren en  ’s avonds op het nummer 0471/24 21 15.

Vriendelijke groeten,

Mandy Van Hees, Marjolein Meeusen, Inès Nooyens, kleuterjuffen
Isabelle Segers, Zorgcoördinator
Miek Van Eyndhoven, directeur