Bevraging schoolverlaters

Zoals elk jaar willen we ook nu weer onze leerlingen van vorig schooljaar vragen hoe het hen nu lukt in het 1ste middelbaar. Om te beginnen zijn we gewoon geïnteresseerd in hoe het hen vergaat, aan de andere kant kunnen we zo als school misschien ontdekken waar we hen goed of minder goed op voorbereid hebben.

DUS: ken je een lln. die vorig jaar bij ons in het 6de leerjaar zat? Zeg dan alvast dat hij/zij de bevraging vóór 1 mei mag invullen en daarbij kans maakt op 2 cinematickets!

De bevraging vind je door op onderstaande link te klikken.

https://forms.gle/knrvVmNuqXuxEtYJ7