Sint op bezoek in de kleuterschool

Waar we lang op gewacht hadden, gebeurde vrijdag: Sint kwam op bezoek!

Weliswaar moest alles coronaproof verlopen, maar daar werd een mouw aan gepast: we pakten ’s ochtends eerst in alle rust de gebrachte cadeautjes uit en na de speeltijd onthaalden we Sint met zijn twee pieten op de speelplaats. In plaats van de jaarlijkse klasbezoeken brachten wij per klas een bezoekje aan de Sint in de speelzaal. Hij werd nog gevierd voor zijn komende verjaardag en Sint deelde per klas een sintenbrief uit.

Zo verliep die dag toch rustig en veilig, maar héél gezellig.

Dag Sint en Piet, tot volgend jaar maar weer en héél erg bedankt voor al dat fijne speelgoed dat we kregen voor in onze klas!