Strapdag lagere school

Mie en Gie waren in hun nopjes vandaag. 

Onder een stralend zonnetje stapten en trapten onze kinderen richting school.  Fietsen, steps,  rollerskates, gocarts  …  Iedereen  zette zijn beste beentje voor.  Mie en Gie stonden hen al op te wachten met een dikke duim.

Met deze campagne willen we de kinderen laten voelen dat zich duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is.

… en dat het leuk was kan je zien op de foto’s.  De hele dag mochten de kinderen tijdens de speeltijd hun rollend materiaal  gebruiken op de speelplaats, op de veldjes en op een speciaal uitgestippeld fietsparcours.

Onder leiding van juf Griet toonden de kinderen het straplied met zang, dans en percussie.

Tijdens de namiddag werd er dan ook nog gewandeld.

Hopelijk is deze dag voor vele kinderen  en ouders een stimulans om ook in de toekomst te kiezen voor stappen of trappen.