Week van de Vrijwilliger

De school heeft heel wat vrijwilligers nodig om alle projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk maar het fruitteam, de verkeersbrigadiers, het kriebelteam, de leesondersteuning, de begeleiding van groepen bij uitstappen en natuurlijk de ouderraad en alle helpers bij het schoolfeest en andere feesten.

Van 28/02 tot 08/03/20 is het weer de Week van de Vrijwilliger. Daarom willen wij alle vrijwilligers van onze school een dikke pluim geven en dankjewel zeggen voor al het werk dat zij verzetten en voor hun belangeloze inzet en enthousiasme. Dank, duizendmaal dank ! ! !