Strapdag

De weergoden waren ons goed gezind op onze jaarlijkse strapdag.

Onder een stralend zonnetje stapten en trapten onze kinderen richting school. Fieten, steps,
rollerskates, gocarts … Iedereen zette zijn beste beentje voor . Met deze campagne willen we de kinderen laten voelen dat zich duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is.… en dat het leuk was kan je zien op de foto’s.

‘s Morgens begonnen we met het door juf Griet aangeleerde straplied. De hele dag mochten de kinderen tijdens de speeltijd hun rollend materiaal gebruiken op de speelplaats, op de veldjes en op een speciaal uitgestippeld fietsparcours.

Hopelijk is deze dag voor vele kinderen en ouders een stimulans om ook in de toekomst te kiezen
voor stappen of trappen en zo de CO2 uitstoot te verminderen.