Energy Challenges

‘Energy Challenges’ is een project voor scholen rond energiebesparing op school, waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken! Onze school neemt deel aan dit project. We willen met educatieve en technische begeleiding op maat, onze school en de schoolwerking klimaatvriendelijk willen maken.

‘Energy Challenges’ daagt jongeren op basis- en secundair onderwijs uit tot een duurzaamheidscampagne. Elke school vormt een team van ‘Energizers’. Dit team neemt het voortouw om de school en zijn omgeving te verduurzamen! Tijdens de campagne gaan de teams op onderzoek uit in de wereld van energie, techniek en duurzaamheid. Het project laat leerlingen zien wat hun invloed is op de energierekening van de school en hoe ze deze rekening door gedrag kunnen beïnvloeden. De leerlingen worden uitgedaagd om, als eigenaar van deze energierekening, het energieverbruik te verlagen. Alleen al door gedrag kun je 15% besparen.

Naast gedrag speelt ook techniek een belangrijke rol in de ‘Energy Challenges’. Op basis van een grondige energieaudit van de school, worden slimme maatregelen gedetecteerd die resulteren in bijkomende energiebesparing. Hiervoor wordt de nodige technische expertise aangereikt.

Deelnemende scholen gaan het engagement aan om structureel werk te maken van energiebesparing op school. Wat houdt het engagement in?

  • Het plannen, budgetteren en uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
  • Brede betrokkenheid van bestuur, directie, leerkrachten leerlingen, ouders…
  • Integratie van EDO (educatie duurzame ontwikkeling) binnen het leertraject van de school

Met Europese steun worden experten op vlak van energiebeleid, duurzaam bouwen en EDO ingeschakeld om klimaatscholen een ondersteuning te bieden op maat van de school. Experten van IOK, Provincie Antwerpen, Thomas More, MOS, Djapo, de Energiesnoeiers en netbeheerders Eandis en Infrax staan klaar voor jou.

Onze deelname aan ‘Energy Challenges’ werd ook internationaal opgemerkt op de website van North Sea Region.

We kregen ook een vermelding in het IOK-magazine: